Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

sensimilla
0469 5a9b 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sensimilla
sensimilla

June 15 2017

sensimilla
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaautunno autunno
2198 ceb2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
sensimilla
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaretaliate retaliate

May 28 2017

sensimilla
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR

April 15 2017

sensimilla
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaankaottak94 ankaottak94
sensimilla
sensimilla
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viadusz dusz

March 26 2017

8570 1a26 500

blueblackdream:

L'amour fou, dir. Jacques Rivette (1969)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaiblameyou iblameyou

March 10 2017

sensimilla

March 01 2017

sensimilla
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaankaottak94 ankaottak94
sensimilla
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viaankaottak94 ankaottak94
sensimilla
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viaankaottak94 ankaottak94

February 26 2017

sensimilla
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamariola mariola
sensimilla
4056 9baf

February 24 2017

sensimilla
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz

February 22 2017

sensimilla
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viadusz dusz
sensimilla
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl