Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

sensimilla
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka

September 24 2017

sensimilla
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sensimilla
sensimilla
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94
sensimilla
sensimilla
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

August 28 2017

5086 a40c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
sensimilla
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viaautunno autunno
3503 a385
sensimilla
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 15 2017

sensimilla
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou

August 03 2017

sensimilla
4052 0f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
sensimilla

July 18 2017

sensimilla
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viadusz dusz

July 17 2017

sensimilla
sensimilla
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sensimilla

July 14 2017

sensimilla
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
8368 4a84 500

ashleydiscovers:

The master at it again! ft. @ourgoodadventure // IG: @ashleydiscovers

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
5421 9292

quantumacid:

Let nature guide you

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl