Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

sensimilla
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou

August 03 2017

sensimilla
4052 0f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
sensimilla

July 18 2017

sensimilla
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viadusz dusz

July 17 2017

sensimilla
sensimilla
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sensimilla

July 14 2017

sensimilla
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
8368 4a84 500

ashleydiscovers:

The master at it again! ft. @ourgoodadventure // IG: @ashleydiscovers

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
5421 9292

quantumacid:

Let nature guide you

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
sensimilla

July 10 2017

7677 0aaa
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viadusz dusz
sensimilla
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadusz dusz
sensimilla
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaankaottak94 ankaottak94
8368 4a84 500

ashleydiscovers:

The master at it again! ft. @ourgoodadventure // IG: @ashleydiscovers

Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 24 2017

sensimilla
0469 5a9b 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sensimilla
sensimilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl