Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
8258 6fca
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viacoolstorybro23 coolstorybro23
sensimilla
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatriste triste
sensimilla
6473 8236 500
sensimilla
sensimilla
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sensimilla

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatriste triste
sensimilla
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viaankaottak94 ankaottak94

October 24 2018

sensimilla
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaiblameyou iblameyou

September 26 2018

sensimilla
8808 73d2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
sensimilla
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
sensimilla
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu

September 21 2018

sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl