Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

sensimilla

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson

May 09 2019

sensimilla

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaankaottak94 ankaottak94
sensimilla
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 

April 26 2019

sensimilla
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
sensimilla
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viatarczyn tarczyn

April 25 2019

sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
4528 e7c2 500

March 28 2019

sensimilla
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Reposted frompassionative passionative viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatulipanowa tulipanowa

March 25 2019

sensimilla

March 24 2019

sensimilla
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viatulipanowa tulipanowa
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl