Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

sensimilla
6184 f528
Reposted fromrisky risky viahajfajf hajfajf

November 21 2017

sensimilla
Reposted frombluuu bluuu

November 20 2017

sensimilla
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu

November 13 2017

sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
0632 7451 500
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viacoolstorybro23 coolstorybro23

November 03 2017

sensimilla
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.

October 31 2017

sensimilla
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viacoolstorybro23 coolstorybro23
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
Reposted frombluuu bluuu
sensimilla
sensimilla
sensimilla
sensimilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl