Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2018

sensimilla
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viatulipanowa tulipanowa

June 02 2018

sensimilla
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianawrocka nawrocka
sensimilla
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianawrocka nawrocka
sensimilla
Jak się ludzie kochają, to sobie nie dopierdalają i się nie depczą.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromItsdelicious Itsdelicious vianawrocka nawrocka

May 30 2018

sensimilla
sensimilla

May 27 2018

2184 5f9f 500

gravityhome:

A fisherman’s shack in Australia | photos by Luisa Brimble

Follow Gravity Home: Instagram - Pinterest - Facebook - Bloglovin

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
1966 d564 500

streetofstyle:

Blanca Padilla

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
8854 01b0
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7082 8ef3 500
Reposted fromdivi divi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 16 2018

sensimilla
sensimilla
4473 67ba
Reposted fromtfu tfu viainstead instead
sensimilla
8795 729f 500
Keith Richards, Tina Turner & David Bowie, NYC 1983
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainstead instead
sensimilla

Nie martwię się, że znajdziesz kogoś innego, ponieważ na całej ziemi nie ma nikogo innego, kto kiedykolwiek pokocha cię tak bardzo, jak ja. To niemożliwe, ponieważ żaden mężczyzna nigdy nie kochał kobiety tak bardzo, jak ja kocham ciebie. I nie martwię się tym, że ja znajdę kogoś innego, ponieważ przywróciłaś mnie z martwych i dałaś mi w życiu drugą szansę. Jesteś moim cudem, (...) i zawsze będę należał do ciebie.

— Katy Regnery - "Weteran"
sensimilla
5639 0cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
sensimilla
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
sensimilla
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viacoolstorybro23 coolstorybro23
sensimilla
1841 9e8f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viauaremyheaven uaremyheaven
sensimilla
5159 939a 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
sensimilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl